Főoldal » Hírek

Hírek

A Hunyadi Egyházmegyébe kebelezett Petrilla-Lónyai Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Küküllői Református Egyházmegyébe kebelezett Havadtői Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Vajdahunyadi Református Egyházközségből mintegy harmincan látogattak Kovásznára.

Tényleg szép és gyönyörűséges a testvérek egysége - írja Barta István-Zsolt lelkipásztor.

Felszentelték a református templom harmadik harangját, valamint átadták az újonnan épült játszóteret és sportpályát.

Közel ötszázan olvasták fel teljes terjedelmében a Bibliát október 31-től november 4-ig.

Reformációi emlékparkot avattak Felsőboldogfalván, majd a székelyudvarhelyi református templomban tartottak ünnepi istentiszteletet.

A fiatalok visszajelzései azt mutatták, szinte az egyetlen nemtetszésre okod adó tényező a hétvége rövidsége volt.

Meghitt együttlétet szerveztek protestáns lelkipásztorok Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében október 30-án.

Az ünnepi istentiszteletet Erdélyi László nyugalmazott lelkipásztor, Zsobok szülötte tartotta. 

A tanács ülésén jelen voltak a magyarországi, kárpátaljai, királyhágómelléki és az erdélyi presbiterszövetségi elnökök.

Az OLTT felhívással fordul mindazokhoz, akik a 2018-as évben hozzá kívánnak járulni a lelkésztovábbképzés szervezéséhez.