Főoldal » Hírek

Hírek

Az évforduló alkalmával a szervezet új célt tűzött ki maga elé: hamarosan családközpontú női terápiás otthont indítanak.

Valahányszor kétségeim támadtak, kinyitottam a Bibliát, és megkaptam a feleletet. Az igékkel válaszol Isten. 

A 2003-ban alakult intézetet egésznapos programmal, istentisztelettel, hangversennyel ünnepelték.

A nemzeti összetartozás napján kért áldást az épülő templomra az ausztráliai Brisbane magyar közössége.

A parókiához egy kibővült imaház, lelkipásztori hivatal, ifjúsági terem, diakóniai rendelő, vendégszobák is csatlakoznak.

A két nyelven zajló rendezvényen számos jeles kutató, román és magyar szakemberek egyaránt tartottak előadást.

A konferencia célja nem csak helyzetfelmérés volt, hanem konkrét lépéseket is sürgetett.

Egy év sem telt el az alapkő letétele óta, máris készen várja a diákokat és pedagógusokat az új épületszárny.

A konferenciára idén 31 előadó jelentkezett számos kutatással, a kora újkortól a jelenkorig terjedő előadásokkal.

A templom udvarán álló kopjafárán elhelyezett emléktábla hirdeti, hogy az évfordulóért Istené a dicsőség.

A Nagyenyedi Egyházmegyébe kebelezett Maroscsúcs-Koppánd Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Szeretett halottunk temetési szertartására 2018. Június 1-én, 12 órakor kerül sor a balavásári református templomban.