Főoldal » Hírek

Hírek

Az ünnepi istentiszteletet Erdélyi László nyugalmazott lelkipásztor, Zsobok szülötte tartotta. 

A tanács ülésén jelen voltak a magyarországi, kárpátaljai, királyhágómelléki és az erdélyi presbiterszövetségi elnökök.

Az OLTT felhívással fordul mindazokhoz, akik a 2018-as évben hozzá kívánnak járulni a lelkésztovábbképzés szervezéséhez.

A gyülekezet hálát adott a teljesen felújított templomért, amely a vidék legnagyobb templomai közé tartozik. 

Hat protestáns egyházmegye ünnepelte közösen a reformáció 500. évfordulóját október 31-én a Kolozsvári Magyar Operában. 

Az előadás a Philothea Klub és a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium közös szervezésében jött létre.

Kolozsvár Polgármesteri Hivatala javaslatot fog tenni a Farkas utcai református templom előtti tér Kálvin János nevére való átnevezésére.

A kiállítással párhuzamosan lehetőség van egy óriási Kárpát-medence térképen sétálva megkeresni a református gyülekezeteket.

Az ünnepi alkalmon a vallásórások egy csoportja Luther életéből kiemelt jeleneteket adott elő.

A Kolozsvári Református Kollégium kórustalálkozó szervezésével tisztelgett a reformáció 500. évfordulója előtt.

Az ünnepélyes megnyitót követően dr. Lukács Olga, a Tanárképző Kar dékánja méltatta az 1965-ben született Fazakas Sándort.

A három éve vásárolt református temető telke megfelelőnek bizonyult az 500 gyertyáncsemetével befogadására.