Főoldal » Hírek

Hírek

A Szentírásban és a teológiában a „kübernézisz” az egyház vezetésének tudományát jelenti.

November 7-én, szerdán első alkalommal került sor társasjátékozással egybekötött teadélutánra Kézdivásárhelyen.

A Görgényi Egyházmegyébe kebelezett Körtvélyfáji Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Az október 12-i meghallgatás után a bírói testület harmadjára halasztott, az ítélethirdetést november 22-re írta ki a november 8-i halasztás után.

Temetése 2018. november 10-én, 14 órától lesz a nagygalambfalvi református templomból.

A Brassói Református Egyházmegye volt esperesének temetése 2018. november 8-án, 13 órakor lesz a fogarasi református templomból. 

Számításaik szerint 2034 lesz az az esztendő, amikor kiegyenlítődik a nyugdíjasok száma az aktívak számával.

A Marosvásárhely IV. – Szabadi úti Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a kántori állás betöltésére.

17. alkalommal szervezik meg a Bethlen Kata Diakóniai Napokat Kolozsváron november 23-24. között.

Gyászfeldolgozó csoportot indít Sepsiszentgyörgyön és Baróton a Diakónia Alapítvány Sepsiszentgyörgyi Fiókja.

Szász Attila esperes Veress Róbert Gyula gernyeszegi lelkipásztornak adta át a szolgálatot.

Okóber 27-én újra ifjúsági napot tartottak Ikafalván a környékbeli települések fiataljainak részvételével.