Főoldal » Hírek

Hírek

446 év után először tartott közös ünnepi zsinatot a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Kolozsváron.

Isten nevében Kolozsváron gyűltünk egybe, 2017. július 4-én, a következő Nyilatkozatot tesszük Isten és embertársaink előtt.

Ezerötszáz református gyűlt össze a kilencedik alkalommal megrendezett Kálvin-hét gyülekezeti napján.

A fiatalok öt csoportra oszolva különböző játékos, versenyszerű foglalkozásokon vettek részt, a reformáció alaptételeit vizsgálva.

Az emlékmű előtt elmondott imádságban Gede Csongor ötletgazda a felekezeti oktatásért is hálát adott.

A reformációhoz kötődő erdélyi és anyaországi színtereket járta be a gyülekezet 47 fős csoportjával június 19 – 22. között.

Bernből korán reggel indultunk, mert a szerdai napon a biciklis zarándoklatunk leghosszabb szakasza következett.

Hegyi István helybéli lelkipásztor a vallásórásokkal rövid műsorral örvendeztette meg az asszonyokat.

Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese és Németh Csaba főgondnok az egyházmegye elnöksége nevében szólt.

Bartos Károly, a tőle megszokott közvetlen, vidám és lebilincselő előadásmódban az”Hát én immár kit, hogy válasszak” témát dolgozta fel.

Luzern mellett elhaladva a Pilátus hegy alatt feszültek a láncok a bicikliken, hiszen több kapaszkodót kellett megmásznunk.

A reformáció 500. évének jegyében az elkészített színes virágokat felmutatva a gyerekcsapat óriási ötszázast formált.