Főoldal » Hírek

Hírek

Sorozatunk következő vendége Adorjáni László, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség lelkipásztora.

Sorozatunk következő vendége Pályi József, az Erdélyi Református Presbiteri Szövetség elnöke.

Sorozatunk következő vendége Borsos Melinda, az Erdélyi Református Nőszövetség elnöke.

Az 500 éves formációi jubileumra készülve az Erdélyi Református Egyházkerület videósorozatot indít útjára.

A reformáció 500 éves jubileumára készülve különösen fontos, hogy megújulás csak akkor lehetséges, ha merjük hallatni és felemelni hangunkat.

Az Országos Lelkésztovábbképző Testület felhívással fordul mindazokhoz, akik hozzá kívánnak járulni a lelkésztovábbképzés szervezéséhez.

Egyházmegyei napot szervezett december első szombatján a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye.

2016. december 3-án Székelyudvarhelyen, a volt Studió moziban ismét lehetőség kínálkozott az adventi elcsendesedésre.

A jelenlévők ismételten meghívást kaptak a december 3-án Kézdivásárhelyen tartandó Kárpátmedencei Imanapra, ahol tisztújítás is lesz.

A sok szép kézműves termék bekerült a kincses ládába, de nem álló kincsnek, hanem megvásárolható ajándéknak, emléknek.

Románia kormányának Restitúciós Bizottsága újból elutasított tíz restitúciós kérést, amely 15 szászvárosi ingatlanra vonatkozott.

Nagytiszteletű Id. Molnár József Károly nyugalmazott lelkipásztor életének 91., házasságának 62. esztendejében hazatért megváltó Urához.