Főoldal » Hírek

Hírek

A Karácsony gyertyáinak lángja, legyen ez a fény, amelyben meglátjuk és megtapasztaljuk a hajléktalanság fájdalmát.

A Maros-Mezőségi Egyházmegyébe kebelezett Mezőkölpényi Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkipásztori állás betöltésére.

Idén hallgatunk, veszünk egy mély levegőt, körülnézünk, s hálát adunk mindazokért, akik miatt megélhetjük, mi az a közösség.

Templomi együttlétünk záróakkordja egy rövid műsor volt, melynek bemutatásához gyermekeink és fiataljaink népviseletbe öltöztek.

Vincze Csongor újtordai lelkipásztor vette át a szolgálatot Mihály Lajos esperestől.

A püspökhelyettes Kántor Csaba marad, főgondnokok Ambrus Attila, Tőkés Zsolt és dr. Dézsi Zoltán.

Stefan Paas holland teológus missziológiai könyvét öt erdélyi lelkipásztor fordította magyarra.

Mi történt velünk? címmel jelent meg az erdélyi magyarság utóbbi száz évének történeteit felsorakoztató kötet első része.

Az énekkar tagjai negyvenhárman voltak, és elkísérte őket Székely Árpád karnagy, aki egyben a kollégium igazgatója is.

Számomra az volt még a csoda, hogy ez a sokszínű társaság mindvégig milyen vidám, de csendesen fegyelmezett volt.

Fernand de Varennes, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottjával találkoztak december 5-én a történelmi magyar egyházak vezetői.

Kató Béla püspök emléklapot adott át az Igazgatótanács tagjainak, ezzel köszönve meg munkájukat és szolgálatukat.