Főoldal » Hírek

Hírek

Rigmányi János nyugalmazott lelkipásztor temetése március 13-án, hétfőn 13 órától lesz szülőfalujában, Tacson.

A Görgényi Református Egyházmegye Tanácsa pályázatot hirdet a Mezőörményesi Missziói Református Egyházközsés lelkészi állásának betöltésére.

Az egyháznak olyan emberekre van szüksége, akik nem várnak profitot, hanem akik azt tudják mondani: milyen sokat kaptam Istentől.

Ahhoz, hogy a lap időben megérkezhessen az egyházmegyékhez, a háttérben komoly és összehangolt munkára van szükség.

A reformáció nem Lutherrel kezdődött, hanem minden olyan helyzettel, ahol valaki felismeri, hogy EGYEDÜL KRISZTUS.

Egy játékos kvízkérdéssort követően, Les Júlia végigvezette a párokat 13 kérdésen, melyek a múlt – jelen – jövő ívét követték.

Életének 49. esztendejében, 2017. március 10-én dr. Tunyogi Lehel Tibor lelkipásztor visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Előadó: Ekkehard Höver lelkipásztor, palliációs szakelőadó Németországból.

Február 28-án Thomas G. Long, Preaching from Memory to Hope című könyve kerül bemutatásra.

Ballai Zoltán: Azt szeretnék, hogy az idei emlékév történései a tiszteletteljes emlékezésen túlmutatva a jövőt gazdagítsák.

Benyújtotta perorvoslati kérelmét az Erdélyi Református Egyházkerület a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása ügyében.

Új tagokkal kiegészülve folytatja munkáját a Romániai Református Egyház Zsinata, amely február 22-én ülésezett Kolozsváron.