Főoldal » Hírek

Hírek

Az idei MKT sem múlt el közös éneklés, imaközösség, mély beszélgetések és hangos nevetés, közös gondolkodás és tervezés nélkül.

500 é(r)v, amiért jó reformátusnak lenni tematikával szervezik meg idén 2017. október 10-11. között a lelkészértekezletet.

A kerekdombi gyülekezet meghívás alapján töltötte be a Dobri András lelkipásztor nyugdíjba vonulásával megüresedett állást.

Igehirdetést követően a jelenlevők a mintegy 200 méterre fekvő tóhoz indultak, ahol a lelkipásztorok a tanítványok munkájával ismerkedhettek.

Az Erdélyi Református Egyházkerület ünnepi konferenciát szervez a Reformáció 500 éves évfordulójára.

Ugyanezen a napon, az ünnepség folytatásaként elhelyezték a református óvoda és bölcsőde alapkövét is.

A történetiséget megőrizve jelképesen elhelyeztük wittenbergi vártemplom kapujánál a magyarra fordított tételeket.

Az eseményen a protestáns oktatás évszázadait bemutató előadások, kiállítások, könyvbemutatók gazdagítják a programkínálatot.

A reformáció 500 éves jubileumára emlékezve szükséges és hasznos volt szolgálatunk örömeiről és nehézségeiről beszélgetni. 

Harangavatással egybekötött falutalálkozót tartottak a Magyarigeni Református Egyházközséghez tartozó Boroskrakkón.

Gyerekkorban a könyvekkel való játszadozás is megkedvelteti kicsinyeinkkel a könyveket, a későbbiekben pedig az olvasást.

A négy éve vásárolt temetőben rendbe hozták az első világháborús hősök nyughelyeit, és további térrendezési munkálatokat terveznek.