Főoldal » Hírek

Hírek

Kolozsváron mintegy félezer ember vont élőláncot vasárnap délután az alsóvárosi „kétágú" református templom köré, tiltakozásul a műemléképület közvetlen szomszédságába tervezett sport- komplexum megépítése ellen.

A Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség Presbitériuma 2013. március 12-én elhatározta, hogy az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen nyilvánosan is tiltakozni fog a munkálatok azonnali felfüggesztése érdekében mivel jelenleg még van esély arra, hogy a műemlék-templom mögött elkezdett építkezés terve módosuljon.

Mi az Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencia szervezői és résztvevői: 

Istennek adunk hálát, hogy a kanadai és amerikai határon, a Niagara-vízesésnél megrendezett Konferencián egymás lelki épülésére lehettünk együtt istentiszteletek, közös imádságok, éneklés, előadások testvéri együttlétének alkalmain és „közös dolgainkról” beszélgethettünk

A reformáció kezdetének jubileumára készülnek a protestáns egyházak, a 2017-es emlékév során világszerte megünneplik a reformáció elindulását. Az ünnepségekhez az erdélyi és partiumi protestánsok is csatlakoznak.

 

Kató Bélának, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének húsvéti pásztorlevele.

Szászfenes 2013. IV. 7. – ez a felirat áll a református templom alapkövén, amit tegnap szenteltek meg a Leányvárban. A faragott terméskő időkapszulát rejt, fényképpel, tervrajzzal, alapító okirattal.

Az államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról készülő újabb törvénytervezetről tartott közös sajtótájékoztatót Kató Béla erdélyi valamint Csűry István királyhágómelléki református püspök.

Ünnepi istentiszteleten iktatták be pénteken tisztségébe Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület 46. püspökét a kolozsvári Farkas utcai református templomban.

Életének 83. évében szombaton elhunyt Hegedűs Loránt református lelkész, teológus, a Dunamelléki Egyházkerület nyugalmazott püspöke.

Erdély 46. református püspökévé választották meg december 14-én, Kolozsváron Kató Béla sepsiilyefalvi lelkipásztort.

Kató Béla sepsiillyefalvi református lelkipásztort, püspökhelyettest választotta 46. püspökévé az Erdélyi Református Egyházkerület kerületi közgyűlése december 14-én, a Bethlen Kata Diakóniai Központban.