Főoldal » Hírek

Hírek

Az írországi Dublinban június 4-én megkezdődött a 18. Európai Keresztyén Internet Konferencia. Az eseményre a kontinens számos országából érkeztek résztvevők, akik a Hagyomány és újítás - feszültségek a világhálón témában értekeznek.

Az eddiegiekhez képest további is anyagi támogatásban is részesülnek a kolozsvári felekezetek, a pénz állagmegőrzési és restaurálási munkálatokra költhető. 

Egyszerre kondultak meg Brassó harangjai délben 13 órakor, a Sepsi vitézi rend pedig díszbe öltözve állt sorfalat a bemenőknek 2013. június 2-án, vasárnap a Belvárosi Református templomban, ahol az 50 évvel ezelőtt kimondott diktatórikus állami döntésről emlékeztek meg, hogy le kell bontani a város 1892-ben épített református templomát, a hozzá tartozó iskolával és parokiális épületével együtt.

Fölösleg és szükség, van és nincs találkozását segíti már négy éve a Református Telefonos Szeretetszolgálat, mely az Erdély-szintű, gyors és önkéntes problémamegoldás jegyében született és dolgozik tovább.

E telken építendő épület is, a félrevezétésre, hazugságra és hatalmi erőszakra készül felépülni. De tudjuk, Isten áldása nem lehet egy olyan épületen, sem olyan munkán mely ilyen eszközökre épít. Sem itt, sem sehol e világon.

Kolozsváron mintegy félezer ember vont élőláncot vasárnap délután az alsóvárosi „kétágú" református templom köré, tiltakozásul a műemléképület közvetlen szomszédságába tervezett sport- komplexum megépítése ellen.

A Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség Presbitériuma 2013. március 12-én elhatározta, hogy az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen nyilvánosan is tiltakozni fog a munkálatok azonnali felfüggesztése érdekében mivel jelenleg még van esély arra, hogy a műemlék-templom mögött elkezdett építkezés terve módosuljon.

Mi az Észak-Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencia szervezői és résztvevői: 

Istennek adunk hálát, hogy a kanadai és amerikai határon, a Niagara-vízesésnél megrendezett Konferencián egymás lelki épülésére lehettünk együtt istentiszteletek, közös imádságok, éneklés, előadások testvéri együttlétének alkalmain és „közös dolgainkról” beszélgethettünk

A reformáció kezdetének jubileumára készülnek a protestáns egyházak, a 2017-es emlékév során világszerte megünneplik a reformáció elindulását. Az ünnepségekhez az erdélyi és partiumi protestánsok is csatlakoznak.

 

Kató Bélának, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének húsvéti pásztorlevele.

Szászfenes 2013. IV. 7. – ez a felirat áll a református templom alapkövén, amit tegnap szenteltek meg a Leányvárban. A faragott terméskő időkapszulát rejt, fényképpel, tervrajzzal, alapító okirattal.

Az államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról készülő újabb törvénytervezetről tartott közös sajtótájékoztatót Kató Béla erdélyi valamint Csűry István királyhágómelléki református püspök.