Főoldal » Hírek

Hírek

Árva Bethlen Kata emlékünepet tartanak november 25-én a Fogarasi Református Templomban.

A Kalotaszegi Református Egyházmegyébe kebelezett Gyalui Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a kántori állás betöltésére.

Közel 12 év pereskedés után Kolozsváron az egyház visszakapott egy épületet, amelyben a médiaközpontot ki fogják alakítani.

A könyvbemutatók mellett lesz író-olvasó találkozó, valamint rádiójátékos meseolvasás is.

Ezzel a szlogennel indult az első erdélyi Konfi+ Konferencia Marosvásárhelyen november 7 – 9. között a Bod Péter Diakóniai Központban.

Már nyomdában van a Harangszó adventi lapszáma, amely megújult címlappal jelenik meg.

Válságban a lelkipásztor? – tették fel a kérdést Szovátán a lelkészértekezleten.

A református egyház és az Erdélyi Református Egyházkerület kialakulásáról tartott előadást Nagyszebenben Kató Béla püspök.

Közel 3 hónapi erőfeszÍtés után reformáció havában teljesen megujult a lukailencfalvi templom belseje.

A Kézdi-Orbai Református Egyházmegyébe kebelezett Kommandói Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Káté négyszázötven éves évfordulóját a Protestáns Teológai Intézetnemzetközi értekezlettel ünnepli meg.