Kirchenkreis

Ft. Kató Béla lp.
Püspök
Kántor Csaba lp.
Püspökhelyettes
Szegedi László lp.
Generális direktor
Nagy Melinda
Püspöki Hivatal – titkárság
Gáll Sándor lp.
Igazgatótanácsi kancellár – tanügyi előadó
Kovács Réka
Igazgatótanács – központ – tanügy
Gyenge János lp.
Személyzeti ügyosztály - előadótanácsos
Kiss Ildikó
Személyzeti Ügyosztály – referens
dr. Ballai Zoltán lp.
Gazdasági Ügyosztály – előadótanácsos
ifj. Tatár Tibor
gazdasági asszisztens
Láng Éva
Főkönyvelő-auditor
Bárócz Aranka
Közgazdász
Szántó Éva
Könyvelő-pénztáros
Mózes Melinda
Könyvelő
Menyhárt Erzsébet
gazdasági tisztviselő
Szekrényes Johanna
Ügyvéd
Sándor Boróka
Jogtanácsos asszisztens
Kovács István lp.
Diakóniai Ügyosztály – előadótanácsos
Tussay Szilárd
ifjúsági referens
Kiss Tibor lp.
Külügyi Ügyosztály – előadótanácsos
Zongor Éva
Pedagógiai Intézet titkárság
Veres Miklós lp.
Iratterjesztés
Kiss Gábor
sajtóreferens
Berekméri Gabriella
Sajtó - reformatus.ro
Somogyi Botond lp.
Sajtó - Üzenet
dr. Ősz Előd lp.
főlevéltáros
dr. Tóth Levente
levéltáros
dr. Kovács Mária-Márta
muzeológus
dr. Tamás Iringó
muzeológus
Tussai Endre
Központi Hivatal – gondnok