Igazgatótanácsosaink – Ambrus Attila, az értékőrző főgondnok

Ambrus Attila helyi, egyházmegyei és egyházkerületi szinten is főgondnok.