Igazgatótanácsosaink – Biró István: A sikerélmények újabb feladatokat jelentenek

Biró István segesvári lelkipásztor az Esperesek Kollégiumát képviseli az igazgatótanácsban.