Főoldal » Hírek

Hírek

A Bihari Református Egyházmegye lelkipásztora nyerték a Kolozsváron megszervezett a Kárpát-medencei Lelkipásztori Focikupát.

Az Apáczai székhelyéül szolgáló ingatlant 2011. április 16-i, 2413. döntésével szolgáltatták vissza az EREK-nek.

Felkerült az Üzenet szeptemberi első lapszáma, valamint a Maros-Mezőségi Kéve augusztusi és szeptemberi száma is letölthető a Médiatárból.

A Harangszó vezércikkét ezúttal Babes Ardai Erika jegyzi, aki Radványi Károly református tipográfusra emlékezik.

Délelőtt 10 és délután 1 óra között mintegy 30 gyermek és fiatal gyűlt össze a gyülekezeti terembe tanulni, játszani, énekelni, iskolára hangolódni.

Az ünnepi istentisztelet keretében az egyházközség kórusa is szolgált, majd úrvacsoraosztásra is sor került. 

Az Alsóvárosi gyülekezetben hagyománnyá vált az Új kenyér ünnepe körül megszervezett evangélizációs hét.

A Brassói Református Egyházmegyébe kebelezett Alsórákosi minősített Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Dési Református Egyházmegyébe kebelezett Bálványosváraljai minősített Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KRIZBAI–NEMES GYÖRGY ref. lelkipásztor életének 62. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Az idei értekezlet első napjan egy a vitakultúrát fejlesztő műhelymunka lesz. A második napon pedig Dr. Sipos Gábor szembesíti a résztvevőket a ielkészkép változásaival. 

Az időutazó címmel szervezték meg a Kolozsvár Törökvágási Református Egyházközségben 2013-ban a Vakációs Bibliahetet augusztus 26-30. között.