Főoldal » Hírek

Hírek

Az Erdélyi Református Egyházkerület kéthetente megjelenő gyülekezeti lapjának a januári lapszámai a Médiatárból érhetőek el. 

Kompetenciafejlesztő oktatás a vallástanításban címmel február 3-5. között tartanak továbbképzőt a Bethlen Kata Diakóniai Központban.

A Maros-Mezőségi Református Egyházmegye havilapja pdf formátumban tölthető le honlapunkról.

Megköszönöm Testvéreimnek, éljenek bárhol a nagyvilágban, az elmondott imádságokat és az Anyaszentegyházunk ügyéért tanúsított kitartó közbenjárást.

Január 12-én Nyárádtőn indult a havi Alsó-nyárádmenti ifjúsági istentisztelet sorozat.

A Hunyadi Református Egyházmegyébe kebelezett Vulkáni Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Vámosgálfalvi Református Egyházközség lapjának szerkesztője Szabó István-János lelkipásztor.

A hit megvallása nemcsak lehetőség, hanem feladat is – vallja Jan Andrea Bernhard. A svájci lelkipásztorral Veress László beszélget.

A beszélgetésből kiderül, az egyházmegye élete pezseg, tele vannak tervekkel és működő alkalmakkal. Mindez tervszerűen működik, ahogy Isten is. 

Mind a nőszövetség, mind a presbiteri szövetség elkezdte a munkát, de az ifjúságnak is szerveznek alkalmakat. 

Sokan azt mondják, hogy a vallás és lelkiismereti szabadság dekrétuma a tordai ediktum. Nem az.

A Nagyenyedi Református Egyházmegyébe kebelezett Vajasdi Református Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.