Főoldal » Hírek

Hírek

Egyházmegyei imanapokat tartanak a Kolozsvári Református Egyházmegye öt templomában a Reformáció 500 programsorozat keretében.

A magyar oktatás előnyeire hívja fel a figyelmet az RMDSZ idei beiskolázási kampánya, amely a beiratkozáskor is segítséget nyújthat. 

Olyan projekteket várnak, amelyek a gyülekezetek fizikai, szellemi és lelki akadálymentesítését szolgálják.

Olyan fotókat vár a Fővárosi Örmény Önkormányzat, amelyek a falurombolást megelőzően, az akkor még létező, működő templomokról készültek.

A gyászoló család nyomatékos kérése, hogy a lelkészek palást és minden különleges ceremónia nélkül vegyenek részt a temetésen.

Rigmányi János nyugalmazott lelkipásztor temetése március 13-án, hétfőn 13 órától lesz szülőfalujában, Tacson.

A Görgényi Református Egyházmegye Tanácsa pályázatot hirdet a Mezőörményesi Missziói Református Egyházközsés lelkészi állásának betöltésére.

Az egyháznak olyan emberekre van szüksége, akik nem várnak profitot, hanem akik azt tudják mondani: milyen sokat kaptam Istentől.

Ahhoz, hogy a lap időben megérkezhessen az egyházmegyékhez, a háttérben komoly és összehangolt munkára van szükség.

A reformáció nem Lutherrel kezdődött, hanem minden olyan helyzettel, ahol valaki felismeri, hogy EGYEDÜL KRISZTUS.

Egy játékos kvízkérdéssort követően, Les Júlia végigvezette a párokat 13 kérdésen, melyek a múlt – jelen – jövő ívét követték.

Életének 49. esztendejében, 2017. március 10-én dr. Tunyogi Lehel Tibor lelkipásztor visszaadta lelkét Teremtőjének.