Főoldal » Hírek

Hírek

A tíz előadás a reformációtól máig, erdélyi és európai vonatkozásban egyaránt végigjárta az egyházzene történetét. 

A Jelenések könyvéből kiragadott mozzanatokat ábrázol Gy. Szabó Béla neves grafikus 22 fametszetből álló sorozata.

A kiállított úrasztali edényeket, textíliákat, levéltári forrásokat, a főnemesi családok hagyatékát 2018. március 25-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

Az Arany János szavalótábort a költő születésének 200. évfordulója alkalmából szervezték meg.

Az elmút négy év alatt felújított parókián a lelkészi lakás mellett tanácsterem, iroda és egy vendégszoba is helyet kapott. 

A Görgényi, Küküllői, Marosi és Maros-Mezőségi Református Egyházmegyékből 120 lelkipásztor érkezett a találkozóra.

Az ünnepség három napon át, szeptember 29–október 1. között zajlott.

Több mint 5600 nőszövetségi tag kéri Magyarország Kormányának támogatását a bonyhai Bethlen kastély és környezetének felújításához.

Az új hajlék a reményt, jövőt, megmaradást jelenti az elhagyatott falu közösségének.

A Görgényi, Küküllői, Marosi és Maros-Mezőségi Református Egyházmegyék közösen ünnepelték a reformáció jubileumát.

Az értekezlet második napján Kató Béla püspökkel tartottak fórumbeszélgetést egyházi életünk időszerű kérdéseiről. 

Az ünnepi értekezleten több mint 250 igehirdető gyűlt össze minden korosztályból.